HHU-logo-lang-S
HEALTH HUB UTRECHT ONTWERP CONFERENTIE

CIRCLE OF LIFE 2020
'GEZOND OPGROEIEN'

Naar aanleiding van de¬†afgekondigde Corona maatregelen gaat ‘Gezond Opgroeien’ niet door

005-X-512

Vormgeven aan een gezonde start voor ieder kind in Utrecht

Vanuit de buik, in de eerste duizend dagen leggen we de belangrijkste basis voor onze gezondheid en geluk. Hoe we die basis opbouwen, moet niet afhankelijk zijn van waar onze wieg staat. Als we zorgen voor de juiste samenwerkingen in wijken, waaruit de beste steun voor opvoeders voortkomt en de leukste manieren om te werken aan gezondheids- en levensvaardigheden, moet het lukken om iedereen in de regio Utrecht de ruimte te geven voor een gezonde start. De ontwerp-conferentie Gezond Opgroeien zet gezondheidsproblemen die er zijn op de agenda, bekeken vanuit de mensen die ermee te maken hebben.

 

Thema’s als stress en armoede hebben grote impact op kind en gezin. Maar ook goede hechting met je kindje, gezond samenwonen en het gevoel mee kunnen doen. Wat moet er gebeuren op het gebied van beleid, ondernemerschap, onderzoek, ontwerp en de zorgpraktijk om samen op deze uitdagingen in te spelen?

 

Gezond Opgroeien is de eerste van drie ontwerp-conferenties in de reeks My Circle of Life, die onderdeel zijn van het jaarprogramma van Health Hub Utrecht. Hier werken beleidsmakers, praktijkprofessionals, ontwerpers, ondernemers, onderzoekers en inwoners samen aan de belangrijkste problemen die Gezond Opgroeien in de regio Utrecht nu nog in de weg staan.

Alain Dujardin

Creative Director Greenberry

Chantal Kemner

hoogleraar sociale wetenschappen en ontwikkelings-psychologie UU 

ANNeloes van baar

Prof. Anneloes van Baar, Child and Adolescent Studies Universiteit Utrecht.

Amete van den berg

Service designer bij bureau Ideate

Amina Berkane Abakhou,

wijkbewoner, ondernemer en trainer

OLGA van lingen & LOTTE Jonkergouw

Ontwerpers bij startup Buikpraat

lisa mandemaker

social designer 

walter amerika

connector in chief u create centre of expertise futiure health design

Kaouthar Boussaboun

GGD REGIO UTRECHT

Peter Boonstra

GGD REGIO UTRECHT

Rianne Giezeman

Arts Maatschappij en Gezondheid en Programmaleider Kansrijk Opgroeien bij GGD regio Utrecht

Eveline van Dorp

Project begeleider bij Design Innovation Group

FLOOR SKRABANJA

Contextual designer | Specialist in Textile Techniques

Nienke helder

Concept en Product designer, keramist

Dinsdag 7 april 2020, Krachtstation, Kanaleneiland, Utrecht

Ontvangst 09.00 uur

Schermafbeelding 2020-03-05 om 11.59.34

09.30 uur
Welkom

Walter Amerika, directeur U CREATE

Centre of Expertise Future Health Design

Feet of newborn baby on mother's palm

10.00 uur
Mijn Lijf, Mijn Brein

Chantal Kemner, hoogleraar sociale wetenschappen en ontwikkelingspsychologie UU 

unnamed-750x535

 

Kinderen groeien allemaal verschillend op. Ze ontwikkelen zich elk op hun eigen manier. Om ieder kind goed te begeleiden moeten we begrijpen wat er gebeurt als ze opgroeien. De ontwikkeling van de hersenen en het gedrag van kinderen vertellen ons veel. Toch is onderzoek hiernaar niet altijd makkelijk. Hoe kan er vanuit wetenschappelijk oogpunt gereflecteerd worden op dit vraagstuk? Om een volledig beeld te krijgen is contact met ouders, professionals en het netwerk belangrijk.

shutterstock_709602070 (1)

10.20 uur
Kansrijke Start

Rianne Giezeman, Arts Maatschappij en Gezondheid en Programmaleider Kansrijk Opgroeien bij GGD regio Utrecht

Portrait of cute baby boy learning to walk with mother and father at home

 

Wat is de essentie van kansrijke start en de beweging die we met elkaar willen maken? Rianne Giezeman (Arts Maatschappij en Gezondheid en Programmaleider Kansrijk Opgroeien bij GGD regio Utrecht) vertelt over praktijkvoorbeelden die de grote vraagstukken raken waar het om draait bij Kansrijke Start. Er is een grote beweging van professionals, experts, bewoners en wijken opgang gekomen. Hoe kunnen we binnen de Health Hub zorgen dat het potentieel van een kansrijke start verder groeit?

pauze-1030x502

10.40 uur
Koffie en Thee

En natuurlijk al gelegenheid om verder kennis te maken en idee√ęn uit te wisselen.

im_header_slider_03
Ultrasound scan of 10 months old twin boys

11.00 uur
Ontwerpen voor
kwetsbare doelgroepen

 Lisa Mandemaker, social designer 

Artificial-Womb-van-M√°xima-Medical-Center-ism-TUe-en-Next-Nature-Network-credits-Waag-Society

 

Steeds meer designers dragen met ontwerp bij aan gezondheid en welzijn van burgers. Ontwerpen voor vrouwen en kinderen in de eerste 1000 dagen is niet altijd makkelijk. Vrouwen voelen zich kwetsbaar in deze fase van hun leven. Het inleven in de doelgroep en de context vraagt om tijd, aandacht en vertrouwen. Hoe ga je als ontwerper hiermee om? Lisa Mandemaker vertelt welke methodes en ontwerpen ze heeft ingezet voor het bespreekbaar en zichtbaar maken van thema’s als vroeggeboorte en IVF.

2.2-Gezondheidscentrum-Kanaleneiland

11.20 uur
De Kracht Van De Wijk

Amina Berkane Abakhou, wijkbewoner, ondernemer en trainer

219

 

In Kanaleneiland wonen gezinnen uit ruim 46 verschillende nationaliteiten. Er zijn veel initiatieven voor en door de wijk die de buurt ten goede komen, toch zijn er nog uitdagingen. Diverse gezinnen hebben te maken met multiproblematiek, zien te veel hulpverleners en raken het overzicht kwijt. Amina deelt haar ervaringen als moeder van zes kinderen, coach en ondernemer. Vooruitgang zit niet in betutteling maar mensen in hun kracht zetten. En dit bereik je alleen door gelijkwaardig in gesprek te raken. Dat vinden veel mensen die in de zorg werken lastig. We (ik ook) zijn opgeleid om mensen te helpen, niet om ze te activeren. Hoe doe je dat wel? En welke kansen zijn er voor een gezonde start in de wijk?

12.00 uur
Lunch

Tijd om alle inzichten alvast met elkaar te bespreken en natuurlijk de inwendige mens te versterken

_mg_8163

ONTWERPSESSIES: SAMENWERKEN IS DE ECHTE INNOVATIE

 In de middag gaan we in kleinere groepen werken. Deze sessies worden voorgezeten vanuit ondernemers en of ontwerpers, gekoppeld aan een praktijkcase uit de health hub coalitie(s). In de agenda Kansrijke Start staan 6 thema’s centraal.
 
We gaan ons middels ontwerpsessies verdiepen in deze thema’s. Uitgangspunten daarbij zijn:
  • Ouders betrekken bij oplossingsrichtingen (samen doen)
  • Uit gaan van Positieve gezondheid; hoe organiseer je dat?
  • Samenwerken in de regio; wat is nodig om innovaties te versnellen?
  • ¬†

13.00 - 14.15 uur
Ronde 1

Creative people doing a brainstorming meeting in a modern studio
DSC_6364

Sessie 1

Wat hebben ouders nu eigenlijk echt nodig in de praktijk? 

 

Ouders betrekken bij wat hen verder helpt is zo belangrijk. Toch weten we niet altijd hoe we dit moeten aanpakken. In deze sessie worden een aantal goede voorbeelden gegeven. Daarna gaan we in de groep meer idee√ęn rondom ouderparticipatie onderzoeken. Hoe komen we er achter wat ouders echt nodig hebben?

 

 

Met Eveline van Dorp, ontwerper Design Innovation Group 

Sessie 2

Maatschappelijke opgaven, hoe leiden we daarvoor op?

 

Medische diagnoses voeren allang niet meer de boventoon in de zorg. Dat is de boodschap die studenten van het UMC Utrecht tijdens hun co-schappen meekrijgen. Het is belangrijk dat de arts van de toekomst ook de niet-medische kant van een pati√ęnt benadert en bekijkt of iemand eenzaam is, geldproblemen heeft om misschien wel schulden. Ieder jaar lopen ruim driehonderd studenten mee in de wijk, zodat ze ook de sociaal-maatschappelijke kant van een persoon zien. In deze sessie kijken we verder. Hoe kunnen we samenwerken en leren rondom kwetsbare gezinnen in de eerste 1000 dagen?

Sessie onder leiding van spreker uit UMC Utrecht

Sessie 3

Wel of niet zwanger nu: hoe maak je zelf een bewuste keuze?

 

Een bewuste keuze maken of je nu al wel, of nu nog niet zwanger wil worden, geeft letterlijk regie op de loop van je leven. Het programma Nu Niet Zwanger ondersteunt kwetsbare mensen een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken. Dit is mogelijk wanneer professionals hier actief begeleiding op aanbieden, beginnend bij een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Door vanuit de dagelijkse leefwereld van de cli√ęnt te verkennen welke vragen, emoties, idee√ęn en drempels er daar bij hen over bestaan.

 

Sanne de Loor, Projectleider Nu Niet Zwanger regio Utrecht

 

14.30 - 15.45 uur
Ronde 2

Millennial mixed race mother sitting in an armchair holding her three month old baby son, her mother kneeling beside them
one sad little boy standing near the window at the day time. Concept of sorrow.
Top view of pregnant black couple sitting on bed and making to do list before baby coming, preparation for baby arrival

Sessie 4

Met welke vormen van kinderopvang kunnen we moeders ontzorgen?

 

Jonge kinderen opvoeden vraagt veel energie en aandacht terwijl er vaak ook nog andere zorgen spelen zoals sociale contacten in de buurt opbouwen of de Nederlandse taal leren. Hoe cre√ęren we meer eigen ruimte voor moeders? Bibliotheek Nieuwegein gaat van start met het project Mama‚Äôs Garden. Vanuit een actieve community wordt onderzocht hoe studenten van diverse zorgopleidingen kunnen bijdragen aan het empoweren van moeders met jonge kinderen. Welke activiteiten en ondersteuning hebben moeder nodig en hoe kunnen we dit met de partners in de regio gaan organiseren?¬†

 

Met Peter Boonstra en Kaouthar Boussaboun van GGD Regio Utrecht en Amete van den Berg, service designer bij Ideate

Sessie 5

Extra Teamlid : Wat is de rol van dataonderzoek bij uithuisplaatsing? 

 

Uithuisplaatsing is een traumatische gebeurtenis voor een kind. Het spelbord en de applicatie van Extra Teamlid helpen jeugdhulpverleners op basis van data uithuisplaatsing te voorkomen. Wat zijn de lessen van Extra Teamlid als het gaat om de inzet van data in de jeugdhulpverlening? Is er een toepassing te bedenken om data preventief in te zetten bij de jongste kinderen nog voor dat ze bij jeugdhulpverlening bekend zijn, om zo uithuisplaatsing op latere leeftijd te voorkomen.

 

Met Alain Dujardin, creative director bij digital agency Greenery

Sessie 6

Vroegtijdig signaleren en samenwerken met behulp van data

 

Ouders en pedagogische medewerkers op kinderdagverblijven gaan dezelfde vragenlijst beantwoorden over communicatie, grove en fijne motoriek, probleem oplossend en persoonlijk-sociaal gedrag van hun jonge kinderen van 0-6 jaar. Zo krijgen we goed zicht op hun ontwikkeling. Door goede (statistische) normen te maken, waaruit blijkt of de kinderen op hun leeftijdsniveau zijn, of extra stimulering zouden kunnen gebruiken, kunnen we achterstanden eerder signaleren en sneller bedenken welke aanpak zinvol is. Juist voor de kwetsbare groepen is dit van belang. Hoe kunnen we binnen de Health Hub hierin samen optrekken? Wij laten u vast zien en ervaren hoe ons systeem met vragenlijsten werkt, zodat u kunt bekijken of u het ook kunt gaan inzetten voor uw eigen praktijk.

 

Met Prof. Dr.  Anneloes van Baar, Child and Adolescent Studies, Universiteit Utrecht en Drs. Jan Fraanje, Neo Software, Utrecht

colors_markers_colored_drawing_fixation-1223124.jpg!d

15.45 uur
Pitches & Drinks

Maak – met een drankje in de hand- kennis met jonge designers die onderzoekend ontwerpen en zo bijdragen aan geluk en gezondheid van ouder en kind.

dsBuffer.bmp-1-6

Contextual designer Floor Skrabanja onderzoekt de spanning tussen de noodzaak voor kinderen om te spelen en de steeds geringere mogelijkheden daartoe.

Voor het leren van taal is het contact tussen jou en je baby heel belangrijk, volgens Studio Buikpraat.  Taal start zelfs al met de eerste hand op een zwangere buik.

Nienke Helder onderzoekt een nieuwe aanpak voor het overwinnen van ‚Äėseksuele disfuncties‚Äô die vrouwen kunnen ervaren na een traumatische ervaring.

_DSC0026
651885


Afsluiting 17.00 uur

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
HHU-logo-lang-S