Written by: PRETTIGER LEREN EN WERKEN HHH ZOOMS IN

Josje Dikkers

219
Schermafbeelding 2020-03-05 om 11.59.34
CTA-News
health hub zoomt in logo

Josje Dikkers | Over werk-privé balans

“Werk-privé balans is de afgelopen tijd heel veel in het nieuws geweest. Maar het is niet alleen gerelateerd aan de coronacrisis, maar was daarvoor ook al een issue”, zegt Josje Dikkers, lector Organiseren van Waardig Werk aan de Hogeschool Utrecht. Uit studies blijkt dat de mate waarin we worden belast in ons werk en de mate waarin dit overloopt in ons privéleven, toeneemt. Volgens één op de tien werkenden ontbreekt een goede balans tussen werk en privé. Het werk stelt hoge eisen en werknemers ervaren weinig autonomie blijkt uit onderzoek van Arbobalans in 2018. “Die combinatie van hoge taaklasten met weinig keuzevrijheid is funest voor een goede ervaring van werkdruk. Het kan leiden tot werkstress en zelfs een burn-out”, vertelt Josje Dikkers.

Josje Dikkers is lector Organiseren van Waardig Werk aan de Hogeschool van Utrecht en is gepromoveerd rond werk-privé balans. “Waardig werk is werk wat bijdraagt aan iemands ontwikkeling en betekenis geeft op de lange termijn. Iedereen zou de kans moeten hebben om dat te krijgen en te behouden en zich te kunnen ontwikkelen in een sociaalpsychologisch veilig klimaat.” Josjes drijfveer is dan ook om mensen te helpen. Ze wil maatwerk leveren op het gebied van het faciliteren van balans tussen werk en privéleven. “Want ondanks de aandacht die er voor is, ook in onderzoeken, zijn er nog steeds veel organisaties en werknemers die worstelen.” Dit ziet zij om haar heen, maar ze ervaart dit zelf ook.

“In onze maatschappij is werk steeds meer een centraal onderdeel van het leven van mensen. Het maken van langere werkdagen geeft (vooral mannen) een sociale status.” We zien steeds vaker dat werknemers geacht worden om 24/7 beschikbaar te zijn voor het werk of dat een werknemer het idee heeft dat dit moet. Ook als dit niet uitgesproken wordt door de werkgever. Door de moderne technologie is dat ook makkelijker, de grenzen vervagen namelijk nog meer tussen het werk en het privéleven.

Wat is nou werk-privé balans? Wat zijn de oorzaken en gevolgen van een verstoorde werk-privé balans? Josje Dikkers legt het uit in haar presentatie:

CONFLICTEN

We ervaren steeds meer conflicten in de werk-privé balans. Burn-out klachten nemen de afgelopen jaren toe onder werknemers. Men ervaart meer stress en veel mensen melden zich ziek met psychosociale belasting. Op het werk kan dit leiden tot minder productiviteit, slechtere prestaties en zelfs ontslag. Als je een werk-privé conflict ervaart kan dit doorsijpelen naar de mensen om je heen, wat kan leiden tot meer ruzies met je partner of met vrienden en het kan ook leiden tot meer alcoholgebruik. Maar andersom zien we het ook, dat er thuis (te)veel van je verwacht wordt en dat invloed heeft op je werk. 

TIPS

Gelukkig zijn er succesvolle interventies en implementaties op individueel- en teamniveau. Zo kan het behulpzaam zijn om bepaalde taken over te dragen of af te stoten, je tijd anders in te delen of flexibele begin- en eindtijden af te spreken met  jouw leidinggevende. Dit laatste kan erg behulpzaam zijn voor ouders met jonge kinderen.

Wat zijn mogelijke interventies en maatregelen die je als werknemer kan inzetten om de kans op werk-privé conflicten te verkleinen? En wat kan vanuit de organisatie of het HR-management ondernomen worden? Josje Dikkers geeft tips!

CORONA

In deze tijden van corona is het risico op werk-privé conflicten hoger. De grenzen vervagen en alles wat hiervoor al speelde ligt onder een vergrootglas. “We zien dat mensen die al kwetsbaar waren, extra kwetsbaar zijn geworden, maar er zijn ook extra kwetsbare groepen bij gekomen.”

Voor zorgprofessionals zijn het extra lastige tijden. De werkdruk neemt toe en de werk-privé balans wordt verstoord. Josjes heeft één belangrijk advies voor de zorgprofessionals: maak het bespreekbaar! “Gelukkig zien we al dat veel zorginstellingen en ziekenhuizen tijdelijk iemand in dienst hebt genomen om hun professionals te helpen en te ondersteunen, zodat zij hun verhaal kwijt kunnen. Even te kunnen spuien en je verhaal kwijt kunnen helpt. Men zal niet altijd uit zichzelf zeggen wat er aan de hand is, dus het is goed om daar als leidinggevende naar te vragen.”

Last modified: 22 juni 2020