Written by: HHH ZOOMS IN PRETTIGER LEREN EN WERKEN

health hub zoomt in logo

Josefien Jeninga | Zingeving een fundamentelere plek in het zorgsysteem geven

Josefien is bezig met haar master ‘Innovatie in Zorg & Welzijn’. Haar doel is om zingeving een belangrijke en praktische plek binnen zorg en welzijn te geven. Want, zingeving is de motor achter persoonlijk, psychisch en fysiek herstel. 

Josefien heeft de innovatie ‘Reflecteren als reisgezel’ ontworpen. Hierdoor krijgt zingeving een belangrijke en praktische plek binnen het zorgsysteem en worden verschillende disciplines bij elkaar gebracht, zoals sociale hulpverleners en zorgverleners. Iemand die een grote bijdrage heeft geleverd aan het interventie ontwerp is Vlaamse psychiater Dirk de Wachter.

De innovatie start in het zorg en ‘social’ onderwijs. Hoe kun je zorg- en hulpverleners zo opleiden dat zingeving een rol speelt in het zorgproces? Volgens Josefien door interdisciplinair te reflecteren, hierdoor groeit de ontvankelijkheid voor zingevingsvragen, wat leidt tot beter zicht op wat belangrijk is voor de zorgvrager en werken ze tegelijkertijd aan hun eigen zingeving.

Josefien legt in onderstaande video uit hoe volgens haar zingeving een grotere rol kan gaan spelen binnen het zorgsysteem:

Last modified: 12 mei 2020