Visit Sponsor

Written by: ARBEIDSMARKT COALITIE NIEUWS

COMMISSIE ‘WERKEN IN DE ZORG’ WEER BIJEEN

Op 25 september vindt er weer een gesprek plaats tussen een bestuurlijke vertegenwoordiging RAAT Utrecht en de Commissie Werken in de Zorg. Bestuurders kunnen zich aanmelden voor deelname aan dit gesprek. Punten uit de dialoog van 18 juni welke aan de orde zullen worden gesteld: 

  • Vanuit de beweging Health hub Utrecht wordt met een breed veld van stakeholders gewerkt aan een fundamentele kanteling in de organisatie van gezondheid, zorg en welzijn. Met als gezamenlijke ambitie ‘gezonde en gelukkige Utrechters’. Naast een sense of urgency wordt ook een sense of opportunity gevoeld vanwege de sterke economische positie van de Utrechtse regio in de gezondheidssector. Er vindt aansluiting plaats bij de beweging ‘de juiste zorg op de juiste plek’, positieve gezondheid en de doelstellingen uit het topsectorenbeleid. Naast de coalities ‘digitale transformatie’ en ‘wijkgerichte preventie’ is ‘aantrekkelijke arbeidsmarkt’ hierbij een speerpunt. 
  • Het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) is in de Health Hub Utrecht een belangrijke pijler. Naast focus op de tekorten, is er ook nadrukkelijk aandacht voor het zijn van een aantrekkelijke regio voor zorg- en welzijnsprofessionals, voor de benodigde cultuuromslag en voor nieuwe functies en competenties voor de toekomst. 
  • De zorgen over registratiedruk en administratieve lasten blijven. 
  • De oproep om (extra) middelen niet te koppelen aan personele inzet, maar ook beschikbaar te stellen voor innovatie blijft staan.

Last modified: 24 september 2019