Visit Sponsor

Written by: Geen categorie PREVENTIE COALITIE NIEUWS

KANSRIJKE START VOOR ALLE KINDEREN IN UTRECHT

De eerste duizend dagen van een kind zijn enorm belangrijk voor de ontwikkeling van het kind en maken het verschil voor de rest van het leven. Hoe maak je in deze eerste duizend dagen een positief verschil voor ouders en kind in een kwetsbare situatie? Die vraag stond donderdag 16 mei centraal tijdens de bijeenkomst ‘Samen werken aan een kansrijke start in de regio Utrecht’. Ruim zestig professionals uit de hele regio die betrokken zijn bij de eerste jaren van een kind, zoals verloskundigen, jeugdartsen, huisartsen en gezinswerkers, gingen met elkaar in gesprek met als doel een concrete beweging in gang te zetten.

“In de afgelopen periode voerden we een serie persoonlijke gesprekken met moeders, professionals, vrijwilligers, beleidsadviseurs en experts over de eerste duizend dagen van een kind”, vertelt Arjan Biemans van Raedelijn namens de werkgroep Kansrijke Start. “Om zo echt met elkaar boven tafel te krijgen waar eigenlijk de aangrijpingspunten liggen voor verandering. We spraken bijvoorbeeld met een alleenstaande moeder die uit angst dat haar kind zou worden afgenomen, niks zei over de zware depressie waarin zij zat en de suïcidale gedachten die ze had. Ook spraken we zorgverleners die buiten de bestaande kaders willen werken en manieren zoeken om dit te organiseren. Alle inzichten uit die gesprekken vormden de input voor de werkbijeenkomst”, aldus Arjan.

MORGEN AAN DE SLAG

De middag werd afgetrapt met een persoonlijk verhaal van een van de aanwezigen waarin ze vertelde hoe zij tijdens haar zwangerschap en na de geboorte van haar eerste kind in een kwetsbare situatie terechtkwam. Aanwezigen schoven vervolgens bij één van de zeven gesprekstafels aan. Per tafel ontstonden stevige gesprekken en werd besproken: wat kan ik zelf doen en wat kan ik samen met anderen doen? Dit leidde tot concrete actiepunten om direct mee aan de slag te gaan: bijvoorbeeld een gezamenlijke scholing organiseren of, als een moeder in een heel kwetsbare situatie zit, vooral samen met haar naar een afspraak met een andere hulpverlener of voorziening toe te gaan, in plaats van ‘doorsturen’.
“Wat kan ik zelf doen en wat kan ik samen met anderen doen?”

ACTIEAGENDA EN VAN ELKAAR LEREN

Met de uitkomsten van de middag gaan de deelnemers en de werkgroep Kansrijke start aan de slag door het opzetten van pilots, experimenten en acties om – al doende – de beweging te maken en van elkaar te leren. Zoals: onderzoeken of Centering Pregnancy op meerdere plaatsen kan worden ingevoerd, helpen bij het opzetten van wijknetwerken voor de eerste 1000 dagen en regie organiseren op het thema hechting. Een regionale actieagenda helpt iedereen in de regio om hier verder mee aan de slag te gaan.

WERKGROEP KANSRIJKE START

De werkgroep Kansrijke start bestaat uit afgevaardigden van de Gemeente Utrecht, GGD regio Utrecht, Health Hub Utrecht en Raedelijn. Arjan: “vanuit de werkgroep kunnen we faciliteren om experimenten op te zetten, samen met deelnemers en andere betrokkenen. Op die manier streven we ernaar om initiatieven op het gebied van een kansrijke start voor kinderen aan elkaar te verbinden en zorgt de werkgroep ervoor dat partijen gezamenlijk optrekken zodat er ook echt een beweging op gang komt.”

Bron: Raedelijn

Last modified: 4 november 2019