Written by: KERN Photo

GEZONDHEID EN GELUK IN 2030 BEREIKBAAR VOOR IEDERE UTRECHTER

‘ONZE SAMENWERKING IS DE ECHTE INNOVATIE’ IS DE SIMPELE, MAAR KRACHTIGE FILOSOPFIE ACHTER DE HEALTH HUB UTRECHT

Wat begon als een City Deal op papier ontwikkelt zich nu in een hoog tempo als een dynamische regio-alliantie op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. Zorgprofessionals, onderzoekers, beleidsmakers, ontwerpers en ondernemers weten elkaar steeds beter en sneller te vinden door middel van de netwerkorganisatie Health Hub Utrecht. Een samenwerking, waarin de vier ontwerpcriteria ‘efficiëntie, effectiviteit, empathie en ethiek’ elkaar in balans houden bij het vormgeven van de innovatieve zorg van morgen. 

Met maar één doel: gezond opgroeien, gebalanceerd leven, gelukkig oud worden en waardig sterven voor iedereen bereikbaar te maken. En zodoende alle inwoners zo gelijkwaardig mogelijk te laten profiteren van de welvaartsgroei in de Utrechtse regio.

Het rapport ‘Juiste zorg op de juiste plek’ is de inhoudelijke onderbouwing van de beweging die Health Hub Utrecht in gang zet. Er is een fundamentele kanteling in de organisatie van gezondheid, zorg en welzijn nodig om ons stelsel kwalitatief  goed en betaalbaar te houden. Dit kan alleen door met het hele systeem een omslag te maken, zoals het rapport aangeeft. De beste en snelste manier om dit te doen is om op regionaal niveau te organiseren in een brede denk en doe beweging, waarin alle kennis, kunde, creativiteit en net name gedrevenheid gebundeld kan worden.

SENSE OF URGENCY

De sense of urgency in de regio wordt steeds groter door het ontstaan van ernstige knelpunten in de dienstverlening. We zien nu schrijnende voorbeelden in de geboortezorg, maar ook in al in de ambulance- en spoedzorg. Alleen door als partners in de Health Hub Utrecht samen in te zetten op preventie, innovatie in digitale gezondheidstechnologie en een aanpak op het arbeidsmarktvraagstuk, kunnen we in 2030 gezondheid en geluk bereikbaar maken voor iedere Utrechter.

SENSE OF OPPORTUNITY

De sense of opportunity ligt in combinatie van de economisch uitermate sterke positie van de Utrechtse regio in de gezondheidssector, de focus op menswetenschappen, een sterke digitale creatieve industrie en de centrale ligging. Zowel nationaal als internationaal biedt dit een enorme kans om via Health Hub Utrecht organisaties, bedrijven, talent en onderzoeksmiddelen aan te trekken en het fundament van een in alle opzichten gezonde Utrechtse regio te versterken.

Last modified: 3 mei 2020